01Lid

MADE IN NORWAY

Flowe har eierskap i, og er hoveddistributør for det norske selskapet Easee AS. Vi er en fullservicetilbyder som prosjekterer, installerer og administrerer verdens mest intelligente ladekonsept for elektriske kjøretøy.

ET ENKELT VALG

BAKGRUNN

Flowe har eierskap i, og er hoveddistributør for det norske selskapet Easee AS. Vi er en fullservicetilbyder som prosjekterer, installerer og administrerer verdens mest intelligente ladekonsept for elektriske kjøretøy

 

Med 15 års fartstid fra ulike former for parkeringsteknologi erfarte vi at det ikke fantes noen tilfredsstillende ladeløsning for elektriske kjøretøy i markedet. De ulike løsningene vi installerte i våre mange prosjekter var i hovedsak for kompliserte å prosjektere, installere og administrere, kostbare, store og klumpete, lite fleksible og fremtidsrettede. Det måtte finnes en bedre løsning.

KORT OM EASEE

Easee AS, ble stiftet Januar 2018. Selskapets grunderteam har bakgrunn fra utvikling, produksjon og salg av produkter i flere ulike industrier. Teamets kjernekompetanse er utvikling av superkompakt kraftelektronikk, industridesign og produksjon. Teamet har også flere års erfaring innen ladebransjen hvor de har spilt en sentral rolle i utviklingen av en av de fremste ladeløsningene i verden i dag.

 

Selskapet’s ambisjoner er å utvikle fremtidens energisystem og de starter med en ladeløsning for elbiler. Produktene utvikles- og produseres i Norge, og vil være særdeles enkle å installere, styre og bruke. Produktene skal være gjennomtenkte, og i høyest mulig grad autonome. Produktene skal bli DNAet i fremtidens strømnett og sørge for en mye mer effektiv fordeling av den energien som er tilgjengelig. Viktigst av alt; produktene skal gi folk frihet, de skal bare funke.