Ali Khan - Foto: Jamieson Pothecary Ali Khan - Foto: Jamieson Pothecary

Les hvorfor sameiet valgte elbillading fra Flowe

Vi har snakket med beboer Ali Khan om hvorfor de valgte Flowe Charging, når Sameiet Tiedemannsfabrikken skulle installere ladeanlegg i garasjen.

15. august

Embla Bjoner

Lesetid
5 min

Hvorfor besluttet sameiet å investere i et felles ladeanlegg?

Vi er et nesten helt nytt sameie fra 2019/2020 hvor noen av plassene i garasjekjelleren allerede hadde ladeplass. For å utvide ladeanlegget og muliggjøre lading for alle var det viktig for oss å etablere et nytt, moderne og fremtidsrettet infrastruktur på alle ladeplassene.

Det innebærer blant annet dynamisk lastbalansering slik at alle laderne snakker sammen og strømmen blir fordelt så effektivt som mulig.

Hvordan gikk dere frem for å innhente tilbud?

For oss var det naturlig å kontakte Flowe da de er søsterselskapet til Metrisk Robotparkering som allerede hadde levert det automatiske parkeringsanlegget i garasjen vår. Vi kontaktet også selskapet som hadde stått for elektroinstallasjonene i sameiet da bygget var nytt, og i tillegg en lokal elektroentreprenør som holder til i nærområdet.

For å ha et best mulig sammenlikningsgrunnlag og få mest mulig informasjon på bordet inkluderte vi også et selskap til fra utsiden i tilbudsprosessen som hadde spesialisert seg på lading til elbiler.

Hvilke kriterier ble vektlagt i utvelgelsesprosessen?

For oss var det veldig viktig at anlegget var fremtidsrettet og moderne og dermed lett å skalere opp for fremtidig bruk. I og med at vi har robotparkering så var det kjempeviktig for oss at noen hadde god praksis, kunnskap og erfaring på området. Vi hadde som sagt lading på noen plasser allerede, det var derfor viktig at vi fikk en løsning så godt tilpasset vårt behov som mulig.

Support, oppfølging og tilstedeværelse er selvsagt også viktige kriterier fordi når leverandøren skal følge oss gjennom hele produktets livsløp. Pris er det man betaler, men verdi for pengene er det viktigste.

Hvorfor valgte dere kjøp fremfor leie?

Vi er et eierseksjonssameie og for oss var det naturlig å eie infrastrukturen på samme måte som vi eier våre egne leiligheter og garasjeplasser.

Det gir oss mer kontroll og bedre forutsigbarhet.

Hvordan har prosessen fra befaring til ferdig anlegg vært?

Prosessen fra befaring til ferdig anlegg har gått kjempebra. Vi opplevde supporten fra Flowe som kjempegod, og terskelen for å ta kontakt og stille alle mulige slags spørsmål var kjempelav.

Vi hadde flere møter i forkant og holdt også kontakten underveis. Flowe virker kjempeprofesjonelle med egen supporttjeneste samt tilgjengelighet gjennom nøkkelpersoner. Det er betryggende.

Hvordan har responsen fra beboerne vært?

Responsen fra beboerne har så langt vært kjempegod. Folk verdsetter å ha egen lader og mange er fornøyd med økt ladekapasitet. Noen få var misfornøyde i starten da de allerede hadde betalt for lader og opplevde det som urettferdig å betale to ganger. Men nå ser stadig flere nytten av økt kapasitet og smarte ladere som står i stil med tiden vi lever i og standarden på resten av sameiet.

Mange ser nytten av at hele sameiet har en enhetlig og felles ladeinfrastruktur. Dette gjør sameiet vårt attraktivt for fremtidige beboere og er et verdiøkende initiativ.


I tillegg har laderne egne målere slik at styret slipper å avlese laderne manuelt slik det måtte gjøres tidligere. Da ble man også fakturert sjeldnere. Nå faktureres beboerne én gang i måneden som gir bedre følelse av kontroll for alle parter. Spesielt i disse dager med så høye og uforutsigbare strømpriser.

Hva er ditt beste tips når ladeløsning skal velges?

Sett ned en arbeidsgruppe! Engasjér beboere og samarbeid med styret. Det er veldig mye informasjon som skal prosesseres og trenger modningstid. Ikke forhast dere, bruk tiden godt til å forstå.

Still mange spørsmål til leverandørene. Det gir både en god mulighet til å lære, men tester også leverandørenes evne til støtte og support.

Vil dere anbefale andre å bruke Flowe som leverandør?

Absolutt! Flowe fikk vår tillit med en gang og det var betryggende å vite at vi alltid kunne gå tilbake med spørsmål om noe virket uklart. Det gjorde samarbeidsprosessen veldig enkel.

I tillegg må det også nevnes at Flowe har en egen nettbutikk, ekslusivt for sameiet vårt. Her kan beboere gå inn selv og bestille det man måtte behøve av utstyr. Det forenkler styrets arbeid samtidig som brukeren selv får mer eierskap og kontroll over prosessen og egen lader.

Vil du lese mer?