My project 1 3 My project 1 3

Lading med stikkontakt. Lovlig eller ikke?

Flere medier meldte forbud mot lading med vanlig stikkkontakt. Det er korrekt at det har kommet endringer i reglene, men akkurat hva disse innebærer ser vi nærmere på her.

25. juli

Kari Svenneby-Opsahl

Lesetid
5 min

Er lading på stikkontakt forbudt?

Tidligere i år ble det lansert at det er nødvendig med en ladeboks om man ønsker å lade elbilen hjemme. Flere medier meldte om et forbud mot lading med vanlig stikkontakt. Det er korrekt at det har kommet endringer i reglene, men akkurat hva endringene innebærer ser vi nærmere på her.

Lading med normal stikkontakt

Lenge har det vært mulig å legge opp til lading av elbil uten å installere ladeboks. De eneste kravene har vært at elbilisten må opprette et ladepunkt på en separat kurs som ikke brukes til noe annet. I tillegg må det være installert en jordbryter type B.

Spørsmål blant forbrukerne

I mai 2022 ble reglene om lading på stikkontakt oppdatert, og kravene ble endret. Det er nettopp disse endringene som har ført til spørsmål blant forbrukerne. Er det egentlig forbudt å lade med vanlig stikkontakt?

Lade via stikkontakten

Nei, det er ikke forbudt. Så lenge det er lagt opp for dette tidligere er det ikke nekt mot å lade via stikkontakten.

Dette er de nye endringene

Det som ikke lenger er lov er å legge opp en ny stikkontakt dedikert til kun lading av elbilen. Altså må man nå få montert en ladestasjon for å lovlig legge til rette for lading av elbil i hjemmet.

Ikke straffbart

Det er ikke straffbart med lading gjennom en vanlig stikkontakt. Og dersom du har tidligere har satt opp et eget ladepunkt skal ikke dette være noe problem fremover heller. Derimot om du får et behov for å lade et annet sted hvor ladeboks ikke er tilgjengelig kalles dette nødlading.

Nødlading

Nødlading uten tilrettelagt kontakt anbefales kun å gjøre i nødstilfeller og bør unngås om mulig. Regelmessig lading med stikkontakt som ikke møter sikkerhetskravene kan by på problemer i en eventuell forsikringssak. I tillegg er det en større grad av brannfare ved lading på vanlig stikkontakt enn ved en ladeboks laget spesielt for å forhindre dette.

En ladeboks vil alltid være tryggest

Å lade elbilen med en ladeboks vil alltid være det tryggeste valget. Både for forbruker, elbil og det elektriske anlegget. En ladeboks tåler mer strøm enn en stikkontakt og har en mengde sikkerhetsfunksjoner. Slik slipper forbruker å bekymre seg for sikkerheten rundt ladingen.

Bruk en sertifisert elektriker

Installasjon av ladebokser skal og må gjøres på en forsvarlig måte, og det er derfor påkrevd at dette gjøres av en sertifisert elektriker. Kjøper du en Easee ladeboks fra Flowe kan du med sikkerhet vite at ladingen vil skje på en trygg måte.