Flowe Charging Flowe Charging

Elbillading gir boligen din mer verdi

Om boligen din har ladepunkt eller infrastruktur klar kan du få mer for din bolig ved salg. Les hvorfor under.

18. mai

Kari Svenneby-Opsahl

Lesetid

Skill deg ut i boligmarkedet

Når du som boligeier skal selge boligen din, ønsker du å sitte igjen med høyest mulig gevinst. Om din bolig har opplegg for lading kan den skille seg ut i boligmarkedet med sine mange boliger og stadig økende priser. At boligen din har et tilhørende ladepunkt kan gjøre at en kjøper velger akkurat din bolig fremfor en annen.

Er det rettferdig at alle skal få regningen?

Boligselskaper består ofte av både bilister og de uten bil. Dermed kan en eventuell investering i ladeanlegg virke unødvendig for ikke-bilistene. Hvem skal egentlig betale for dette anlegget når ikke alle skal benytte seg av det? Om styret bestemmer seg for å tilrettelegge for et ladeanlegg, er det da rettferdig at alle skal få regningen?

Beboere har rett til å lade hjemme

Tidligere kunne styret i boligselskapene nekte beboere å etablere lading på egen parkeringsplass, men etter borettslagsloven ble vedtatt fikk beboere like rettigheter til å lade hjemme. Andelseier som disponerer egen parkeringsplass har rett til å sette opp et ladepunkt, med samtykke fra styret.

I mars 2021 ble borettslagsloven presisert

Kostnadsfordelingen på investering i infrastruktur og eventuell forbedring av strømnettet for elbillading må gjøres mellom alle beboere, ikke bare de som har behov for lader i dag. Førere av fossilbiler eller ikke-bilister kan argumentere for at det blir urettferdig å dele kostnaden på alle, når ikke alle drar nytte av resultatet.

Argumentet er slik sett forståelig, men det er flere i denne saken. Her er det nemlig snakk om varige investeringer som vil øke byggets- og leilighetenes verdi. Boligsameiet vil dermed fremstå som mer attraktive for innflyttere hvor slike anlegg er på plass.

Enkelt for den neste eieren

Om beboer ikke selv har kjøpt en lader til parkeringsplassen, er det fortsatt enkelt for den nye eieren å få koblet til en lader om parkeringsplassen allerede har blitt klargjort og fått installert infrastruktur.

Elbileiere er en hurtig voksende målgruppe

Elbileiere er en hurtig voksende målgruppe. En slik investering vil altså gi en helhetlig verdiøkning til bygget. Hver leilighet vil dermed få en høyere salgspris. Kjøpere luker raskt ut boliger som ikke tilbyr parkering, og om det ikke er tilrettelagt for lading vil enda flere kunder falle ut av prosessen.

Fra 2025 skal alt salg av nybil være ladbart

Elektriske kjøretøy har kommet for å bli. Fra 2025 skal alt salg av nybil være ladbart. Dette resulterer også da at behovet for lading øker. Myndighetene jobber aktivt med å fase ut fossile kjøretøy, og det er derfor lurt å ha et framtidsrettet syn på elbillading allerede nå.

Kilder

Ved ytterlige spørsmål vedrørende problemstillingen forklarer kildene under godt.

Elbillader i garasjen øker boligen verdi
Det er elbil som gjelder i 2025
Eiendomsmegleren
Lovdata


Vil du lese mer?