flowe charging artikkel flowe charging artikkel

Dette må du vite om den nye nettleiemodellen

1. Juli 2022 trådte den nye nettmodellen i kraft. Derfor har vi har samlet sammen alt du trenger å vite.

11. juli

Embla Bjoner

Lesetid
7 min

Nettleie og strøm

Strømregningen består av to ulike deler – nettleie og strøm.

Strøm

Strøm er det forbruker betaler for sin strømavtale og forbruket. Dette betales til forbrukers valgte strømleverandør.

Nettleie

Nettleien betales til forbrukers nettleverandør som driver strømnettet i området. Forbruker kan velge strømleverandør selv, mens strømnett er gitt.

En ny nettleiemodell

Etter utsettelser i 2021 ble det enighet om at den nye modellen for nettleie ikke skulle tre i kraft før 2022. Det er nå klart for en ny nettleiemodell og denne ble lansert 1. juli.

En mer rettferdig modell

Justeringer fra det opprinnelige oppsettet for nettleien er gjort, og den nye versjonen skal oppleves mer rettferdig enn den tidligere modellen.

Nettleie består av to deler.

Tidligere har nettleien blitt regnet utfra en fast del (fastledd) og en variabel del (energiledd). Den nye modellen baserer seg på et energiledd og et kapasitetsledd.

Energieffektivisering og egenproduksjon

Modellen vil premiere energieffektivisering og egenproduksjon av energi. Hvordan modellen for nettleie vil se ut for deg vil avhenge av hvilken nettleverandør du har, og hvilken løsning selskapet går for. Se hvilken nettleverandør du har.

Energileddet

Energileddet er delen av nettleien som avhenger av hvor mange kilowattimer en bruker, og avgjør minimum halvparten av den totale nettleien. I tillegg vil energileddet påvirkes av når på døgnet strømmen brukes. Det vil deles opp i to ulike prisgrupper, dag og nett/helg. Energileddet vil dermed ikke bare avhenge av hvor mye energi som brukes, men også når den brukes.

Enkle tiltak kan lønne seg

Fremover lønner det seg å spare på strømmen der det er mulig. Enkle tiltak kan lønne seg, eksempelvis solceller og varmepumper. Det vil lønne seg for forbruker å lade elbilen sin på natten. Å skille mellom dag og natt vil gjøre det mer lønnsomt for forbruker å flytte forbruket til perioder hvor det er mer ledig kapasitet. Dette vil igjen bidra til lavere nettleie.

NB! Ikke alt forbruk bør flyttes til natten mtp. brannfare. Oppvaskmaskin, tørketrommel og vaskemaskin er apparater som bør anvendes mens forbruker er våken og til stede.

Kapasitetsleddet/ effektledd

For å best mulig unngå de største toppene av forbruk dagens fastledd erstattes med kapasitetsledd. Kapasitetsleddet skal i utgangspunktet baseres på den ene timen i måneden med høyest forbruk, men vil i stedet basere seg på flere topper og enkelttimer hos forbruker.

Hvor mange topper som tas utgangspunkt i er opp til nettselskapene. Dog har flere selskaper antydet at de ønsker å bruke tre topper. Ved å ta utgangspunkt i gjennomsnittet av tre topper vil det være enklere å få et lavt gjennomsnitt, enn om en kun tar utgangspunkt i én brukstopp.

GRAPHIC FLOWE

Kapasitetstrappen

Dette bidrar til hvor mye du som forbruker skal betale. Jo høyere gjennomsnittet er, desto høyere opp i kapasitetstrappen havner du. Kapasitetstrappen og dens trinn vil variere mellom selskap.

Tilpass forbruket for å spare penger

Det finnes flere måter å påvirke strømregningen på, og med den nye nettleiemodellen vil det også være mulig å påvirke nettleien, ved å justere dine vaner for strømbruk.

Tilrettelegg hjemmet

Tilrettelegg hjemme for når strømmen brukes. Unngå å bruke flere av de mest strømkrevende produktene samtidig.

Vil du lese mer?